Aktuální akce
Poděkování

Všem dárcům, kteří přispěli v roce 2016 na konto nadace finančním darem děkujeme a věříme, že nám svou přízeň zachováte i v roce 2017. Vaše finanční dary byly využity  ke zkvalitnění […]

Více

Nadaci zaštituje
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Pomoc nadaci Národ dětem je výrazem toho, že mnozí naši spoluobčané se nejen dívají, ale vidí, že nejen naslouchají, ale slyší a viděné i slyšené přetváří v chápajících myslích a vnímavých srdcích v dobrý skutek.

Více