Aktuální akce
Smutná zpráva

Nadace „Národ dětem“ oznamuje, že dne 4. 10. 2017 zemřel jeden ze zakladatelů nadace a dlouholetý člen správní rady Konstantin Pleský. Pan Pleský se od samého počátku existence nadace aktivně […]

Více

Nadaci zaštituje
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Pomoc nadaci Národ dětem je výrazem toho, že mnozí naši spoluobčané se nejen dívají, ale vidí, že nejen naslouchají, ale slyší a viděné i slyšené přetváří v chápajících myslích a vnímavých srdcích v dobrý skutek.

Více