Jak jsme pomohli

Za dobu své existence nakoupila Nadace „Národ dětem“ zejména zdravotnické přístroje a léky v celkové částce přesahující 170 mil. Kč. Především je nutno zmínit nákup prvního CT přístroje a přístroje pro vyšetření ultrazvukem pro FN Motol. Nelze rovněž opomenout, že se nadace podílela zásadním způsobem na nákupu vybavení nového pavilonu kliniky v roce 1997 ve výši více než 20 mil. Kč. Dále byl např. z prostředků nadace poskytnut příspěvek ve výši 5 mil. Kč na nákup magnetické rezonance, či byl z nadačních prostředků uskutečněn nákup neuronavigačního přístroje, který usnadňuje operace nádorů mozku. V posledním období věnuje nadace zvýšenou pozornost financování klinických studií, které mají přinést nové poznatky při léčbě onkologických onemocnění. V roce 2022 se nadace svým příspěvkem podílela na nákupu přístroje pro optickou koherenční tomografii, který bude využit i pro léčbu dětských onkologicky nemocných pacientů na Oční klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Výčet nadačních příspěvků je uveden níže. V letech 2020 – 2022 Nadace „Národ dětem“ svými finančními příspěvky podpořila klinickou studii – projekt Ústavu patologie a molekulární medicíny FN Motol a 2. LF UK pod názvem „Molekulárně genetické vyšetření ke stanovení diagnostických a prognostických znaků a k volbě cílené terapie u dětských solidních nádorů“.  Nadace „Národ dětem“ se v letech 2019 – 2024 podílí finančními příspěvky na nákupu chemikálií a dalších potřebných komponent v rámci realizace klinické studie – projektu Laboratoře CLIP při Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. LF UK s názvem „Sledování minimální reziduální nemoci u dětských pacientů s akutní myeloidní leukémii pomocí molekulárně genetických metod a spektrální cytometrie“.

Nadační příspěvky

2024

příspěvky na klinické studie         60.500,- Kč

2023

příspěvky na klinické studie         2.752.266,78 Kč

2022

příspěvky na klinické studie          3.680.093,89 Kč
příspěvek na nákup přístroje pro optickou koherenční tomografii          1.397.200,- Kč

2021

příspěvky na klinické studie                2.711.799,25 Kč

2020

příspěvky na klinické studie                 530.153,- Kč
přístroj SonoSite EDGE II                   1.205.211,30 Kč

2019

příspěvky na klinické studie                 1.566.659,77 Kč
přístroj SonoNav                                     2.136.240,- Kč                                          

2018

přístroj Miseq Systém                           3.883.606,32 Kč
příspěvky na klinické studie                    952.233,- Kč
Vacuum Pump                                             63.924,- Kč

2017

ultrazvukový diagnostický přístroj          251.680,- Kč
příspěvky na klinické studie                  1.028.236,- Kč

2016

příspěvky na klinické studie              1.282.269,15 Kč
monitor Qube                                          257.488,- Kč
diagnostický přístroj Idylla                1.615.825,23 Kč
thermální cyclér                                      385.022,- Kč
digitální dermatoskop                              36.000,- Kč

2015

příspěvky na klinické studie                    721.531,76 Kč
hemokultivační systém Bactec            1.306.800,- Kč
konfokální mikroskop                           6.658.098,08 Kč
mikrodestičkový reader                          2.261.736,- Kč
HAIMA CZ, z.s.                                             21.475,- Kč

2014

příspěvky na klinické studie                    1.836.000,- Kč
přístroj centrifuga Universal                     152.339,- Kč
laparoskopické instrumentárium             152.400,- Kč
HAIMA CZ, z.s.                                          387.026,- Kč

2013

příspěvky na klinické studie                    866 000,- Kč

2012

přístroj C-Chamber; ProC21 gas controller                       226 576,- Kč
přístroje RTCA DP instrument                                            940 539,60 Kč
přístroje pro automatizaci denaturace a hybridizace        143 640,- Kč
příspěvky na klinické studie                                               102 000,- Kč

2011

příspěvky na klinické studie                            63 654,- Kč
příspěvek na mez. klinickou studii                    7 200,- EUR

2010

přístroj Celavision:                  2.350.000,00
příspěvek na klinickou studii:      33.912,00

2008

chirurgické nástroje: 114.404,22
koagulační nůžky: 100.565,58

2007

přenosný infuzní dávkovač: 36.739,50
příspěvek na vybudování prostoru ticha ve FN Motol: 50.000,00

2006

konturovací stanice SomaVision: 1.998.108,00
neuronavigace: 3.499.998,60

2005

infuzní pumpy: 2.436.829,50
monitory: 1.674.100,40
přístroj VERSAmax: 366.520,00

2004

harmonický skalpel     582.905,55
Light Cycler     1.575.000,00
lék ZOFRAN inj.     591.925,95
AURA PCR WORK STATION     92.720,00
mrazicí box     157.380,00
pipety Eppendorf     59.198,30
mycí a dezinfekční automat Miele     289.914,00
pipety Eppendorf     18.036,50
velký inverzní mikroskop     288.068,00
CO 2 inkubátor s příslušenstvím     164.535,00
Jedličkův ústav (Andrea Ištoková)     17.230,00
vybavení JIP     142.319,30
postele LINET     750.446,00

2003

Kultivační chladicí box     30.256,00
Centrifuga EPP 5415R     94.999,80
Redukční ventil pro inkubátory     6.405,00
Lék ZOFRAN INJ     689.623,20
Anesteziologický přístroj AESTIVA     730.669,00
Lék ZOFRAN inj.     1.245.153,00