Zemřel prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Nadace „Národ dětem“ oznamuje, že dne 5. července 2019 zemřel jeden ze zakladatelů Nadace „Národ dětem“ a předseda její správní rady prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. V osobě profesora Kouteckého ztrácí nadace osobu, která byla pro řadu dárců ztělesněním pomoci onkologicky nemocným dětem. Ve vztahu k Nadaci „Národ dětem“ se vždy snažil, aby činnost nadace směřovala výlučně k pomoci dětským pacientům Kliniky dětské onkologie a hematologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a aby byly minimalizovány jakékoliv vedlejší náklady spojené s činností nadace.  Setkání s ním na jednáních správní rady bylo vždy obohacující pro všechny přítomné, jeho životní zkušenosti a názory na dění okolo nás byly vždy inspirující. Vždy se snažil silou své osobnosti přesvědčovat své okolí, že nezištná pomoc nemocným dětem je nutná a především správná. Budete nám moc chybět, pane profesore.